مرداد ۱, ۱۳۹۵ تکنیک ترجمه غیرمستقیم ، تقدم و تاخر (Transposition) ، تلفیق  (Modulation) ، صورت بندی مجدد یا معادل سازی یا هم ارزی (Reformulation or Equivalence) ، انطباق  (Adaptation) ، جبران (Compensation)  ، ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی ، روش و فن ترجمه ، معادل سازی در ترجمه

تکنیک های ترجمه چیست؟ (بخش دوم – تکنیک غیرمستقیم، الف)

در آموزش قبل پیرامون تکنیک های مستقیم در ترجمه ، آموختیم که سه روش پایه برای ترجمه وجود دارد: اول اینکه واژگان را بدون دخل و تصرف و ترجمه وارد زبان مقصد نماییم! مثلا ما فارسی زبان ها به پیتزا، همان پیتزا می گوییم! (Borrowing) در روش دوم عبارت یا کلمه ی خارجی را بصورت […]

ادامه مطلب