پشتیبانی 24 ساعته
همکاری با نیرو های متخصص
تحویل به موقع بدون محدودیت زمانی
تعرفه مناسب بودجه شما


هزینه تایپ زبان های خارجی

هزینه تایپ زبان های خارجی با توجه به پشتیبانی سان تایپ از زبان های انگلیسی، عربی و ترکی استانبولی ارائه می گردد. در ادامه جداول تعرفه تایپ زبان های خارجی به تفکیک آمده است.

هزینه تایپ انگلیسی

هزینه تایپ انگلیسی متون بر اساس تعداد صفحات استاندارد تایپ شده مشخص می گردد. ملاک هر صفحه استاندارد، یک صفحه تایپ شده با فونت Times New Roman 14 می باشد. سان تایپ با استفاده از نرم افزار تخمین قیمت انحصاری خود، قادر است تا حجم نهایی سفارش مشتری را پیش از انجام کار، تخمین بزند. در صورتی که سفارش دارای جدول باشد، 200 تومان به هزینه تایپ هر صفحه افزوده خواهد شد. همچنین در صورتیکه سفارش دارای فرمول، شکل و نمودار باشد، هزینه این موارد بصورت جداگانه بنا بر تعرفه تایپ فرمول و هزینه رسم شکل و نمودار به مبلغ نهایی سفارش افزوده خواهد شد.


هزینه تایپ انگلیسی
هزینه هر صفحه نمونه
2000 تومان مشاهده نمونه تایپ انگلیسی

هزینه تایپ عربی

هزینه تایپ عربی متون بر اساس تعداد صفحات استاندارد تایپ شده مشخص می گردد. ملاک هر صفحه استاندارد، یک صفحه تایپ شده با فونت B Lotus 16 می باشد. سان تایپ با استفاده از نرم افزار تخمین قیمت انحصاری خود، قادر است تا حجم نهایی سفارش مشتری را پیش از انجام کار، تخمین بزند. قیمت تایپ عربی بسته به نیاز به اعراب گذاری و بدون نیاز به اعراب گذاری متفاوت است. برخی از اعراب های پرکاربرد در تایپ متون عربی عبارتند از: فتحه، کسره، ضمه، سکون، تنوین های نصب، جر و رفع، الف مقصوره، همزه، تاء گرد، تشدید و غیره در صورتی که سفارش دارای جدول باشد، 200 تومان به هزینه تایپ هر صفحه افزوده خواهد شد. همچنین در صورتیکه سفارش دارای فرمول، شکل و نمودار باشد، هزینه این موارد بصورت جداگانه بنا بر تعرفه تایپ فرمول و هزینه رسم شکل و نمودار به مبلغ نهایی سفارش افزوده خواهد شد.


هزینه تایپ عربی
هزینه هر صفحه نمونه
2500 تومان بدون اعراب گذاری مشاهده نمونه تایپ عربی
3500 تومان با اعراب گذاری مشاهده نمونه تایپ عربی با اعراب

هزینه تایپ ترکی استانبولی

هزینه تایپ ترکی استانبولی متون بر اساس تعداد صفحات استاندارد تایپ شده مشخص می گردد. ملاک هر صفحه استاندارد، یک صفحه تایپ شده با فونت Times New Roman 14 می باشد. سان تایپ با استفاده از نرم افزار تخمین قیمت انحصاری خود، قادر است تا حجم نهایی سفارش مشتری را پیش از انجام کار، تخمین بزند. در صورتی که سفارش دارای جدول باشد، 200 تومان به هزینه تایپ هر صفحه افزوده خواهد شد. همچنین در صورتیکه سفارش دارای فرمول، شکل و نمودار باشد، هزینه این موارد بصورت جداگانه بنا بر تعرفه تایپ فرمول و هزینه رسم شکل و نمودار به مبلغ نهایی سفارش افزوده خواهد شد.


هزینه تایپ ترکی استانبولی
هزینه هر صفحه نمونه
5500 تومان مشاهده نمونه تایپ ترکی استانبولیحالا سفارش ثبت کنید و یک صفحه تایپ رایگان از ما هدیه بگیرید!

جای نگرانی نیست! تمامی سفارشات شامل ضمانت کیفیت هستند.تایید کیفیت کار با شماست.

همین حالا سفارش تایپ دهید!

تخفیف هزینه تایپ زبان های خارجی

کلیه سفارشات تایپ زبان های خارجی، شامل حال تخفیف حجمی، فصلی و دانشجویی می گردد و مشتریان گرامی در صورت ثبت سفارش و درخواست استعلام قیمت، از تخفیف هزینه تایپ زبان های خارجی برخوردار خواهند شد. همچنین پیشنهاد می گردد تا زمان کافی را برای انجام سفارش خود در نظر بگیرید تا به جای تعرفه فوری، هزینه تایپ زبان های خارجی در تعرفه عادی و معمول را پرداخت نمایید.
نظرات مشتریان سان تایپ


حالا سفارش ثبت کنید و یک صفحه تایپ رایگان از ما هدیه بگیرید!

جای نگرانی نیست! تمامی سفارشات شامل ضمانت کیفیت هستند.تایید کیفیت کار با شماست.

همین حالا سفارش تایپ دهید!ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید :

تمام حقوق این وب سایت متعلق به هلدینگ سانیور گستر سپاهان (دپارتمان مرکزی سان تایپ) است.